Gửi tin nhắn
Duyệt mục :

Stator quanh co máy & Máy chèn cuộn dây stato

Xem thêm về chúng tôi

Edward

Thật hạnh phúc khi có thể làm việc với đội SMT, họ cung cấp gợi ý rất hữu ích. Ngoài ra, máy còn tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều!

hơn